Oddział Badania Żywności, Przedmiotów Użytku

Oddział Badania Żywności, Przedmiotów Użytku posiada akredytację na większość wykonywanych badań i nieustannie wprowadza nowe metody badawcze. Wyniki badań są rzetelne, wiarygodne i wykorzystywane do oceny zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

Sekcja Badań Fizykochemicznych prowadzi szeroki zakres działalności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności nasze laboratorium wykonuje badania zanieczyszczeń oraz substancji dozwolonych do stosowania w żywności. Zanieczyszczenia te niosą za sobą wiele zagrożeń, mają głównie działanie toksyczne, rakotwórcze i mutagenne.

Zagrożenia te wynikają z różnych źródeł. Produkty rolne mogą ulec zanieczyszczeniu w każdym momencieLaboratorium Badania Żywności Olsztyn, począwszy od rozwoju rośliny na polu, poprzez zbiór, jak też w trakcie obróbki, przechowywania i transportu gotowego artykułu. Podobnie sytuacja wygląda z produktami pochodzenia zwierzęcego.

W związku z tym w naszym laboratorium oznaczamy: metale ciężkie (ołów, kadm miedź, cynk, cyna, rtęć, arsen), azotany, mykotoksyny (aflatoksyny B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, toksyny DON i ZEA, fumonizyny, paulina), 3-MCPD (jego wysoka zawartość związana jest z zastosowaniem niewłaściwego procesu technologicznego wytwarzania produktów takich jak sosy sojowe, hydrolizaty białkowe). Badania w tym zakresie wykonujemy zarówno w ramach urzędowej kontroli żywności jak i monitoringu.

W ramach działalności urzędowej czuwamy na straży zdrowia publicznego poprzez kontrolowanie poziomu dozwolonych i niedozwolonych substancji dodatkowych. Oznaczamy zawartość substancji konserwujących (kwas sorbowy, kwas benzoesowy, dwutlenek siarki), substancji słodzących (aspartam, acesulfam K, sacharyna, cyklaminiany), barwników syntetycznych (15 związków), związków fosforu i obecność barwników niedozwolonych (Sudan I, II, III.IV, Para Red, Sudan Red G, Sudan Red 7B).

Wykonujemy również inne badania np. parametry jełczenia tłuszczu ( liczba kwasowa, nadtlenkowa), substancje wzbogacające ( jod w soli, żelazo).

Do zadań sekcji należy również prowadzenie badań przedmiotów użytku (w szczególności materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością) w zakresie:

– oznaczanie migracji globalnej w wyrobach z tworzyw sztucznych (woreczki, kubki, sztućce, talerzyki jednorazowe, czajniki)
– oznaczanie migracji metali (ołów, kadm) w naczyniach ceramicznych i szklanych
– oznaczanie formaldehydu w naczyniach z melaminy i w papierze przeznaczonym do kontaktu z żywnością.

W ramach realizacji zadań PIS, wykonujemy również badania dla innych WSSE ( oznaczanie pełnego zakresu mykotoksyn, 3-MCPD). Od kilku lat jesteśmy laboratorium referencyjnym w oznaczaniu zawartości 3-MCPD, tzn. wykonujemy badania potwierdzające.

Laboratorium świadczy również usługi na zlecenie klientów zewnętrznych. W związku z tym wykonuje wiele badań fizykochemicznych takich jak: zawartość tłuszczu, białka, popiołu, wody, soli, ekstraktu, kwasowości, cukrów, pH, wartość odżywcza i kaloryczna produktów spożywczych.

Jesteśmy także do dyspozyLaboratorium Badania Żywności Olsztyncji klientów niezadowolonych z jakości zakupionych produktów i poddajemy je wnikliwej analizie.
Podstawą badania produktów spożywczych jest ocena organoleptyczna. Nasze laboratorium jest jedynym spośród wojewódzkich stacji posiadającym akredytację oceny organoleptycznej wszystkich produktów żywnościowych.
Aby potwierdzić wiarygodność wyników naszych analiz, bierzemy udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
W celu zapewnienia jakości badań przeprowadzane są systematyczne audity wewnętrzne przez pracowników laboratorium. Auditorzy posiadają odpowiednie do tego kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.
Z myślą o naszych klientach i potrzebach Inspekcji Sanitarnej nieustannie rozszerzamy nasz zakres badań poprzez wprowadzenie nowych metod badawczych.

Laboratorium Sekcji Badań Fizykochemicznych zatrudnia fachowy i wykształcony personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, który podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz kierunkowe studia podyplomowe.
OBŻPU jest otwarty na współpracę z instytucjami oświatowymi począwszy od przedszkoli a skończywszy na wyższych uczelniach. Gościmy wycieczki, przyjmujemy na szkolenia praktykantów i stażystów.

Wszystko to daje gwarancję pracy na dobrym profesjonalnym poziomie i sprawia, że wyniki naszych badań są rzetelne, wiarygodne i użyteczne.