Kontakt

Godziny pracy Laboratorium:

poniedziałek – piątek 730-1505

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Grażyna Boguszewicz tel. 89 52 48 416

Kierownik Oddziału Badania Wody, Gleby, Powietrza:

mgr Maria Ziombska tel. 89 52 48 309
e-mail: m.ziombska@wsse.olsztyn.pl

Sekretariat (przyjmowanie próbek do badań, wydawanie wyników w godzinach: 800-1300)

tel. 89 52 48 302, fax. 89 52 48 338

Badania mikrobiologiczne tel. 89 52 48 309, 89 52 48 310
Badanie fizyko – chemiczne, hałas w pomieszczeniach tel. 89 52 48 314

Kierownik Oddziału Badania Żywności i Przedmiotu Użytku:

inż. Elżbieta Wiśniewska tel. 89 52 48 335

Sekretariat (przyjmowanie próbek, wydawanie wyników w godzinach: 800-1400)

Badania fizyko – chemiczne tel. 89 52 48 335
Badania mikrobiologiczne tel. 89 52 48 414

Kierownik Oddziału Badania Środowiska Pracy:

mgr Monika Andrzejak tel. 89 52 48 430,
e-mail: mandrzejak@wsse.olsztyn.pl

Sekretariat tel. 89 52 48 407, fax 89 52 48 460

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy:

– czynników chemicznych tel. 89 52 48 432
– zapylenia i mikroklimatu tel. 89 52 48 418, 89 52 48 363
– hałasu, oświetlenia i drgań tel. 89 52 48 418, 89 52 48 439

Kierownik Oddziału Radiacyjnych:

mgr Anna Bulkowska tel. 89 52 48 412

Kierownik Oddziału Aparatury Specjalnej:

mgr inż. Barbara Nadolna tel. 89 52 48 436