Badania akredytowane

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem badań akredytowanych

Read More

Badania nieakredytowane

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań nieakredytowanych

Read More

Polityka Jakości Laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Jakości Laboratorium

Read More

Laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie od dnia 12 grudnia 2003 roku posiadają Certyfikat Akredytacji Nr AB 451 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Zadania Laboratorium w zakresie badania wody, żywności, przedmiotów użytku oraz badań środowiskowych:

Oddział Badania Wody

– badanie wody przeznaczonej do spożycia, wody butelkowanej, wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wody z niecek basenowych, wanien z hydromasażem pod względem fizycznym, chemicznym, mikrobiologicznym i organoleptycznym,
– udział w monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia i monitoringu wody w kąpieliskach,
– badanie parazytologiczne piasku z piaskownic,
– pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
badania środowiska i żywności w Olsztynie

Oddział Badania Żywności

– badanie produktów żywnościowych, dodatków do żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pod względem fizycznym, chemicznym, mikrobiologicznym i oceny organoleptycznej,
– udział w monitoringu i urzędowej kontroli żywności.

badania środowiska i żywności w Olsztynie

Oddział Badania Środowiska Pracy

– badanie chemicznych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza oraz wykonywanie pomiarów parametrów czynników fizycznych w środowisku pracy.

Oddział Higieny Radiacyjnej

– pomiary dozymetryczne wokół aparatów rentgenowskich,
– ocena narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące na stanowiskach pracy,
– wykonywanie testów odbiorczych aparatów rentgenowskich (testy akceptacyjne),
– pomiar szczelności źródeł promieniotwórczych,
– pomiar skażeń powierzchniowych

badania środowiska i żywności w Olsztynie